بهترین متن ها و جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه فارسی

صورت خود را همیشه رو به آفتاب نگه دارید چراکه سایه‌ها پشت سر شما خواهند افتاد. والت ویتمن Keep your face always toward the sunshine—and shadows will fall behind you. —Walt Whitman چیزهای خارق العاده همیشه در جاهایی پنهان می شوند و مردم هرگز فکر نمی کنند که باید به آنها نگاه کنند. جودی پیکول…

Published
Categorized as Journal

Sharing your stories has never been easier

Nunc id sapien finibus faucibus odio vitae aliquam eros. Ante ex mauris a mus lobortis, urna elit odio nibh ac aliquet ipsum leo commodo quam. Proin semper leo ligula aenean utt erat non quam amet. Morbi fames tempor purus, at semper velit sapien vel in blandit ante. Etiam feugiat ligula turpis enim pulvinar mollis sed.…

Published
Categorized as Journal

Hello world!

Welcome to BCZ Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Published
Categorized as Journal